HEM

NYHET

MER SÖMN

EGENSKAPER

ENKEL

SVENSK

NÄRINGSVÄRDE

KONTAKT

SUPPORT / FAQ

SHOP

FAQ-Diluo

 

Problem: Jag hittar inte nätverket ”diluo_setup_nnn” när jag söker efter tillgängliga nätverk.

Kommentar/lösning:

Om maskinens nätverk inte hittas kan maskinen behöva sättas i anslutningsläge manuellt. Detta görs genom att hålla in knappen för hel och halv portion samtidigt som strömbrytaren på baksidan slås på.

 

Problem: Appen kan inte ansluta till maskinen.

Kommentar/lösning:

Säkerställ att telefonen är ansluten till samma nätverk som maskinen, och inte fortfarande är ansluten till ”diluo_setup_nnn”. Om problemet kvarstår, se över routerns nätverkskonfiguration. Endast 802.11n fungerar inte. Måste vara 802.11 b/g/n. Nätverksnamn kan ej innehålla å,ä eller ö.

 

Problem: Maskinen kräver rengöring 4-5 gånger per dygn.

Kommentar/lösning:

Uppdatera maskinens firmware till version 0.74 eller senare. Information om firmware-version finns under ”Information om din Diluo” i appen.

 

Problem: Det går inte att uppdatera firmware i maskinen, appen säger att den senaste versionen redan är installerad.

Kommentar/lösning:

Starta om maskinen och försök sedan att uppdatera firmware igen.

 

Problem: Aktuell pulversort finns inte i appen.

Kommentar/lösning:

  1. Alla pulver fungerar inte i maskinen. Kontakt support för mer information om just ditt pulver.
  2. Aktuellt pulver har inte lagts in än.

 

Problem: Maskinen blinkar med blått/rött ljus.

Kommentar/lösning:

Maskinen indikerar för fel på tempgivare. Kontakta support för vidare information.

 

Problem: Pulver fastnar i utloppet.

Kommentar/lösning:

Beroende på pulver som används kan detta förekomma. Kolla med jämna mellanrum att det går att mata pulver ur behållaren utan problem. Ta även isär och gör rent med jämna mellanrum för bästa resultat.

Problem: Det blir stopp i blandarhuset och vatten rinner över.

Kommentar/lösning:

  1. Kontrollera att blandarhuset och utloppsslangen är väl rengjord
  2. Kontrollera att impellern sitter på plats och inte slirar på sin axel.
  3. Kontrollera att maskinen är inställd på rätt pulverfabrikat via appen.
  4. Kontrollera att utloppsslangen inte är vriden eller veckad.

 

Problem: Maskinen levererar fel mängd vatten.

Kommentar/lösning:

  1. Pumpens prestanda avviker. Kör ett vattenmätningstest och kontakta sedan support för justering. Testet ligger som ett recept under ”ersättning”.
  2. Maskinen behöver avkalkas. Se manualen.
  3. Felaktigt monterad vattenbehållare. Se till att den sitter ordentligt på plats och att den är ordentligt dittryckt.

Supportformulär

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Tack för ditt meddelande. Vi svarar så fort vi kan.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Du hittar

serienumret

på maskinens

baksida

Copyright © 2015 Diluo. All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB